Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.272.6.2023.DA Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2023 roku

Deadlines:
Published : 25-04-2023 11:51:00
Placing offers : 08-05-2023 10:00:00
Offers opening : 08-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 406.97 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx docx 52.88 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 - Oświadczenie spełniania warunków i podstaw wykluczenia.docx docx 36.79 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
2A. Zalacznik 2A - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 31.54 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
3. Zalacznik 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 32.84 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
4A-4E. Załączniki nr 4A-4E do SWZ - Wykaz narzędzi.zip zip 139.01 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 32.57 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
6A-6E. Załączniki nr 6A-6E do SWZ - Projekty umów.zip zip 986.69 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
7. Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.zip zip 11078.56 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
8. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 258.21 2023-04-25 11:51:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 137.16 2023-05-08 10:00:18 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.29 2023-05-08 12:14:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 178.8 2023-05-24 09:06:19 Public message

Announcements

2023-05-24 09:06 Dominika Antoniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-08 12:14 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 10:00 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641