Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.32.2023 Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 2 części

Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 25-04-2023 09:32:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - publikacja.pdf pdf 126.78 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
SWZ - AZP.25.1.32.2023.docx docx 82.87 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 22.62 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Formularz cenowy - Część 1.xlsx xlsx 18.84 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ, Formularz cenowy - Część 2.xlsx xlsx 19.1 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 166 2023-04-25 09:32:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówinia - publikacja.pdf pdf 109.77 2023-06-16 09:17:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 193.54 2023-05-24 10:11:30 Public message
unieważnienie części 1.rtf rtf 51.25 2023-05-26 11:19:57 Public message
unieważnienie części 2 - na platformę.rtf rtf 52.95 2023-05-26 11:23:12 Public message

Announcements

2023-06-16 09:17 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o braku udzieleniu zamówienia w postępowaniu AZP.25.1.32.2023

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-26 11:23 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu informacja o unieważnieniu części 2 w postępowaniu AZP.251.32.2023

unieważnienie części [...].rtf

2023-05-26 11:19 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu informacja o unieważnieniu części 1 w postępowaniu AZP.251.32.2023

unieważnienie części [...].rtf

2023-05-24 10:11 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu AZP.25.1.32.2023

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie:
Część 1 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - gross 23 000,00 zł,
Część 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - gross 13 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 639