Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.35.2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 24-04-2023 16:07:00
Placing offers : 05-05-2023 11:00:00
Offers opening : 05-05-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.19 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 181.76 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 13.5 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wykaz parametrów technicznych.doc doc 32 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie warunki udziału w postępowaniu.doc doc 36.5 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia.doc doc 47 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 59 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy.docx docx 16.76 2023-04-24 16:07:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 501.25 2023-04-27 15:08:10 Public message
załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia tekst ujednolicony.doc doc 13.5 2023-04-27 15:08:10 Public message
załącznik nr 2 do SWZ - wykaz parametrów technicznych tekst ujednolicony.doc doc 32 2023-04-27 15:08:10 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 91.46 2023-05-02 08:30:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 195.15 2023-05-05 12:29:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 460.88 2023-05-15 12:31:28 Public message

Announcements

2023-05-15 12:31 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-05 12:29 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-05 11:04 Zamówienia Publiczne Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 152 272,00 zł brutto
2023-05-02 08:30 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści [...].pdf

2023-04-27 15:08 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

załącznik nr 1 do SW [...].doc

załącznik nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577