Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.15.2023.ZP2 Budowa farmy fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota”

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 24-04-2023 13:04:00
Placing offers : 23-05-2023 10:00:00
Offers opening : 23-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 4149.37 2023-04-24 13:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.67 2023-04-24 13:04:00 Proceeding
Zaw.wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert.zip zip 1293.04 2023-07-03 13:20:59 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru.zip zip 832.82 2023-07-28 10:38:18 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 04.05.2023 r.zip zip 680.37 2023-05-04 11:16:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 12.05.2023 r.zip zip 2524.11 2023-05-12 12:09:51 Public message
zmiana treści SWZ - termin składania i otwarcia ofert.zip zip 597.97 2023-05-15 12:52:01 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 18.05.2023 r.zip zip 1418.26 2023-05-18 14:03:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2023 r.zip zip 969.67 2023-05-23 12:59:42 Public message
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.zip zip 1124.86 2023-09-01 12:42:57 Public message

Announcements

2023-09-01 12:42 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 01.09.2023 r.

Zawiadomienie o pono [...].zip

2023-07-28 10:38 Katarzyna Mazur-Skoczylas ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY PRO-ECO SP. Z O. O. z dnia 28.07.2023 r.

Zawiadomienie o unie [...].zip

2023-07-03 13:20 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert z dnia 03.07.2023 r.

Zaw.wyborze oferty n [...].zip

2023-05-23 12:59 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2023 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2023-05-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 040 000,00 zł brutto.
2023-05-18 14:03 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2023-05-15 12:52 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zmiana treści SWZ z dnia 15.05.2023 r.
***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana treści SWZ - [...].zip

2023-05-12 12:09 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2023-05-04 11:16 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1353