Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/87/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 87/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 21-04-2023 13:54:00
Placing offers : 25-05-2023 11:00:00
Offers opening : 25-05-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko;
 • Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
 •  Centrum Kultury Zamek w Toszku, ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01- 815 Warszawa;
 • Gmina Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin;
 • Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne;
 • Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce;
 • Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia, ul. Zamkowa 85, 47-344 Walce.


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 225.88 2023-04-21 13:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:87:2023.pdf pdf 564.16 2023-04-21 13:54:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:87:2023.zip zip 1448.59 2023-04-21 13:54:30 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-87_v01.pdf pdf 182.82 2023-06-23 13:19:52 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 87 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 217.82 2023-05-11 11:04:02 Public message
SWZ + Załaczniki do SWZ - VOL:EE:87:2023 - zmiana 16.05.23.zip zip 2104.2 2023-05-16 09:36:28 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 87 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 204.64 2023-05-19 10:54:12 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_87_GZEE.pdf pdf 126.09 2023-05-25 11:17:22 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_87.pdf pdf 159.58 2023-05-25 11:43:02 Public message

Announcements

2023-06-23 13:19 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-05-25 11:43 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-05-25 11:17 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-05-19 10:54 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian tj.: 25.05.2023 r. godzina 11:00

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-05-16 09:36 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej. Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian tj.: 25.05.2023 r. godzina 11:00

SWZ + Załaczniki do [...].zip

2023-05-11 11:04 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 87/2023 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-05-11 11:02 Roman Bartyzel The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 984