Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.3.3.2023 Remont węzła cieplnego w budynku Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 na podstawie dokumentacji projektowej

Deadlines:
Published : 20-04-2023 14:37:00
Placing offers : 12-05-2023 09:00:00
Offers opening : 12-05-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Do publikacji.zip zip 6730.83 2023-04-20 14:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.42 2023-04-20 14:37:00 Proceeding
SWZ.doc doc 336 2023-04-20 14:37:00 Proceeding
wzór umowy.doc doc 223.5 2023-04-20 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 18 2023-04-20 14:37:00 Proceeding
wyjasnienia tresci siwz.doc doc 108.5 2023-04-28 14:17:54 Public message
SWZ po zmianach.doc doc 336 2023-05-04 12:39:30 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 42.88 2023-05-04 12:39:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 195.05 2023-05-12 12:23:09 Public message
Informacja o wynikach.rtf rtf 203.71 2023-05-18 13:48:48 Public message

Announcements

2023-05-18 13:48 Michał Wolański INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-05-12 12:23 Michał Wolański Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-12 09:00 Buyer message 350 000,00 zł
2023-05-04 12:39 Michał Wolański Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

SWZ po zmianach.doc

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2023-04-28 14:17 Michał Wolański Wyjaśnienie treści SWZ

wyjasnienia tresci s [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688