Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/AM/351-32/2023 TP/U/S Organizacja wydarzeń kulturalnych: Część I Organizacja wydarzenia kulturalnego w formie przedstawienia teatralnego dotyczącego przemocy, Część II Organizacja wydarzenia kulturalnego dotyczącego zaburzeń psychicznych.

Deadlines:
Published : 20-04-2023 14:29:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.98 2023-04-20 14:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.68 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
SWZ 351-32-2023.pdf pdf 462.45 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
Załacznik nr 2b - wzór umowy.pdf pdf 343.6 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
Załącznik nr 1a - OPZ.pdf pdf 251.13 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
Załącznik nr 1b - OPZ.pdf pdf 209.65 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
Załącznik nr 2a wzór umowy.pdf pdf 347.89 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - formularz ofertowy (1).docx docx 43.32 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
Załącznik nr 3b - formularz ofertowy.docx docx 43.12 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
załącznik nr 4a do SWZ.docx docx 29.64 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
załącznik nr 4b do SWZ.docx docx 31.72 2023-04-21 12:59:22 Proceeding
załącznik nr 5a do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 24.56 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 5b do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 24.62 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 6a do SWZ - Wykaz osób.docx docx 26.12 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 6b do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 7a do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99.5 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 7b do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 17.79 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 9a do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.91 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
załącznik nr 9b do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.94 2023-04-21 13:01:06 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 171.25 2023-05-04 10:04:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 172.17 2023-05-05 10:40:21 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 170.91 2023-05-09 09:35:32 Public message

Announcements

2023-05-09 09:35 Andrzej Misiejko Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-05-05 10:40 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-04 10:04 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-04-21 13:15 Andrzej Misiejko Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „...................................”.


Działając na podstawie art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ oraz udostępnia zaktualizowany SWZ oraz załączniki

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, w związku z art. 286 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 28.04.2023 r. na dzień 4.05.2023 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 4.05.2023 r. o godz. 11:00. W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 4.06.2023 r. Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ: oraz ogłoszenie o zamówieniu.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Andrzej Misiejko

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 628