Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR/TP/230330/1 BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko – lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część druga zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim.

Deadlines:
Published : 20-04-2023 14:28:00
Placing offers : 28-04-2023 08:00:00
Offers opening : 28-04-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 185.65 2023-04-20 14:28:00 Proceeding
swz - buss.pdf pdf 495.53 2023-04-20 14:28:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 1858.92 2023-04-20 14:28:00 Proceeding
1 pismo do wykonawcow - wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 456.69 2023-04-24 14:49:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 461.49 2023-04-28 11:51:01 Public message
wybor si - cz. 1.pdf pdf 448.67 2023-05-24 14:28:30 Public message
wybor si - cz. 2.pdf pdf 452.08 2023-05-24 14:28:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 93.37 2023-06-01 10:28:40 Public message

Announcements

2023-06-01 10:28 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-24 14:28 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część druga zadania.

wybor si - cz. 2.pdf

2023-05-24 14:28 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część pierwsza zadania.

wybor si - cz. 1.pdf

2023-04-28 11:51 Barbara Jendrzejek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-04-28 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: dla części pierwszej 324 640,05 zł brutto, dla części drugiej 754 157,28 zł brutto.
2023-04-24 14:49 Barbara Jendrzejek 1. Wyjaśnienie treści SWZ

1 pismo do wykonawco [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 900