Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2023 Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 24-05-2023 12:46:00
Placing offers : 02-06-2023 10:00:00
Offers opening : 02-06-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08db5c31-a7f4-cb83-5483-a300109e285e.pdf pdf 316.39 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 1136.87 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 126.95 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.docx docx 106.04 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 98.5 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 4 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 981.05 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 5 OPZ .docx docx 158.29 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
Zal nr 6 umowa powierzenia przetwarzania danych os.pdf pdf 955.37 2023-05-24 12:46:00 Proceeding
INFORMACJA .pdf pdf 750.43 2023-06-07 11:36:23 Public message
WYNIK z dn 27062023.pdf pdf 818.73 2023-06-27 11:02:31 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA 08db82a0-a4c3-1262-1bf0-77000f9e2f9e.pdf pdf 278.82 2023-07-21 14:30:57 Public message
PYTANIA I ODP .pdf pdf 1424.99 2023-05-30 13:58:23 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5 ustawy Pzp.pdf pdf 738.51 2023-06-02 13:09:58 Public message
KWOTA JAKA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYC.pdf pdf 369.76 2023-06-02 10:00:00 Public message

Announcements

2023-07-21 14:30 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2023-06-27 11:02 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu WYNIK z dn. 27VI2023r

WYNIK z dn 27062023. [...].pdf

2023-06-07 11:36 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA

INFORMACJA .pdf

2023-06-02 13:09 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA na podstawie art. 222 ust 5 Pzp

INFORMACJA na podsta [...].pdf

2023-06-02 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 797 472,00 zł brutto.
W rozbiciu na poszczególne części (pakiety) przedstawia tabela w załączeniu.

KWOTA JAKA ZAMAWIAJA [...].pdf

2023-05-30 13:58 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODP .pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1069