Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.26.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_4 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00184012/01 z dnia 2023-04-19

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 19-04-2023 21:44:00
Placing offers : 27-04-2023 09:00:00
Offers opening : 27-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 426.41 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
SWZ_19.04.2023 r..pdf pdf 759.87 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 464.95 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 84.5 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 2a Jankowo Dolne.xlsx xlsx 39.45 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 2a Szczytniki.xlsx xlsx 33.53 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 2a Zdziechowa.xlsx xlsx 39.84 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 23.35 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.99 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.76 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
08db410b-110f-de75-7e62-d40012f5162e.pdf pdf 203.11 2023-04-19 21:44:00 Proceeding
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek.xlsx xlsx 52.31 2023-04-20 07:06:11 Proceeding
zestawienie_ofert_27.04.2023.pdf pdf 314.52 2023-04-27 14:05:51 Public message
wybór_oferty_I_5.05.2023.pdf pdf 308.39 2023-05-05 14:03:16 Public message
wybór_oferty_II_5.05.2023.pdf pdf 291.99 2023-05-05 14:03:16 Public message
wybór_oferty_III_5.05.2023.pdf pdf 331.83 2023-05-05 14:03:16 Public message
wybór_oferty_IV_5.05.2023.pdf pdf 321.6 2023-05-05 14:03:16 Public message
wybór_oferty_VI_5.05.2023.pdf pdf 314.71 2023-05-05 14:03:16 Public message
wybór_oferty_V_8.05.2023.pdf pdf 349.12 2023-05-08 13:53:15 Public message
wybór_oferty_VII_8.05.2023.pdf pdf 343.11 2023-05-08 13:53:15 Public message

Announcements

2023-05-08 13:53 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą dla V i VII części zamówienia.
Pisma w załączeniu

wybór_oferty_V_8.05. [...].pdf

wybór_oferty_VII_8.0 [...].pdf

2023-05-05 14:03 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano oferty najkorzystniejsze dla I, II, III, IV i VI części zamówienia.
Pisma w załączeniu.

wybór_oferty_I_5.05. [...].pdf

wybór_oferty_II_5.05 [...].pdf

wybór_oferty_III_5.0 [...].pdf

wybór_oferty_IV_5.05 [...].pdf

wybór_oferty_VI_5.05 [...].pdf

2023-04-27 14:05 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu.

zestawienie_ofert_27 [...].pdf

2023-04-26 11:55 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę po 40 000,00 zł. na każdą część zamówienia.
2023-04-24 14:50 Martyna Wolniewicz Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania:
PYTANIE
Zakładka ryby nie jest jednolita dla wszystkich placówek w Zdziechowie i w Szczytnikach jednostką miary jest Kg a w Jankowie opakowania biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzedniego Państwa przetargu proszę o informację czy dobrze rozumiemy. W Jankowie mamy podać za opakowanie ryby np. dla burgery rybne wartość jednostkowa net to 6 kg x cena za kg a wartość całkowita net to 12 x iloczyn poprzedniego działania czy tak ?

ODPOWIEDŹ
W formularzu cenowym dla Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, w zakładce „ryby”, w poz. Burgery rybne 6 kg wartość całkowitą należy obliczyć w sposób wskazany w pytaniu, tj. cena jednostkowa to iloczyn opakowania 6 kg oraz ceny za kg, natomiast wartość całkowita to iloczyn wartości wskazanych w kolumnach „razem” i „wartość jednostkowa netto”.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 768