Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.31.2023 Organizacja i przeprowadzenie usługi cateringowej podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2023

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 19-04-2023 19:23:00
Placing offers : 27-04-2023 12:00:00
Offers opening : 27-04-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 176.21 2023-04-19 19:23:00 Proceeding
SWZ 2023.pdf pdf 222.01 2023-04-19 19:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 5.zip zip 230.02 2023-04-19 19:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 6 do 14.zip zip 222.29 2023-04-19 19:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert,.pdf pdf 101.07 2023-04-27 15:27:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II, III, V.pdf pdf 812.16 2023-05-09 19:41:30 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 228.6 2023-05-15 12:57:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I.pdf pdf 252.95 2023-05-24 15:09:14 Public message

Announcements

2023-05-24 15:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-15 12:57 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu IV części postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-05-09 19:41 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II, III, V postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-27 15:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-27 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych części zamówienia kwoty:
część I - 64 800,00 zł brutto,
część II - 54 000,00 zł brutto,
część III - 17 280,00 zł brutto,
część IV - 43 200,00 zł brutto,
część V - 11 880,00 zł brutto,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417