Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG-TŻ-261-4/23 Wykonanie okresowych przeglądów zasilaczy UPS w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1

Tomasz Żabiński
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Techniczny
Deadlines:
Published : 21-04-2023 13:00:00
Placing offers : 04-05-2023 13:48:00
Offers opening : 04-05-2023 13:53:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Wykonanie okresowych przeglądów zasilaczy UPS w Muzeum Śląskim w Katowicach przy

ul. Dobrowolskiego 1

 

znak sprawy: DAG-TŻ-261-4/23

 

Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny. Szczegóły dotyczące warunków postępowania oraz przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn.: „Zaproszenie do składania ofert” wraz załącznikami.

 

 

W przypadku pytań: 

-       merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk Wyślij wiadomość do zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Tomasz Żabiński;

-       związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie w trybie zapytania ofertowego otwartego.pdf pdf 2224.8 2023-04-21 13:00:00 Proceeding
OPZ - DAG-TŻ-261-4-23 - Załącznik nr 1.pdf pdf 93 2023-04-21 13:00:00 Proceeding
Procedury Rodo - Załącznik nr 2.pdf pdf 110.45 2023-04-21 13:00:00 Proceeding
Wzór umowy - DAG-TŻ-262-1-23 - Załącznik nr 3.pdf pdf 6171.21 2023-04-21 13:00:00 Proceeding

Announcements

2023-05-11 09:34 Tomasz Żabiński Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie okresowych przeglądów zasilaczy UPS w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:

ROMI Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 85A
05-090 Raszyn
2023-04-24 13:34 Tomasz Żabiński Pytanie nr 2:
W odpowiedzi jest informacja, że ocena to 100% cena.
Cena za jaki zakres? Przeglądy w roku 2023, 2024 oraz 1 roboczogodzina i 1 szt. dojazdu?
Moje pytanie spowodowane jest tym, że może dojść do sytuacji w której:
- Oferent 1 poda niską cenę za przeglądy a koszt dojazdu i roboczogodziny wysoki,
- Oferent 2 poda wyższy koszt za przegląd i znacznie niższy koszt dojazdu i roboczogodziny.
Po zsumowaniu kosztów przeglądów za rok 2023, 2024 oraz 1 roboczogodziny i 1 dojazdu lepszą cenę uzyska Oferent 1, natomiast po zliczeniu kosztów obsługi umowy przez okres 2 lat korzystniej wyszłaby oferta Oferenta nr 2.

Uzasadnionym wydaje się zasymulowanie ilości dojazdów oraz rbg w okresie za rok 2023 i 2024 na potrzeby wyboru oferty korzystnej cenowo w badanym okresie czasu.

Odpowiedź:
Cena składa się z sumy kosztów przeglądów za rok 2023, 2024 oraz 1 roboczogodziny i 1 dojazdu.
2023-04-24 11:42 Tomasz Żabiński Na wszystkie pytania związane z postępowanie będą udzielane odpowiedzi jako komunikaty publiczne:

Pytanie nr 1:
Dzień dobry,
Proszę o określenie kryteriów wyboru ofert oraz wagi kosztów przeglądów, stawki roboczogodziny i kosztu dojazdu.
Koszt dojazdu i roboczogodziny sumarycznie przy wykonywaniu napraw oraz usuwaniu usterek może okazać się o wiele wyższy niż koszt przeglądu.

Odpowiedź:
Kryteria wyboru są określone w załączniku "Zaproszenie w trybie zapytania ofertowego otwartego".
W tym postepowaniu jedynym kryterium jest cena 100%.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd urządzeń w III kwartale 2023 roku Zgodnie ze wzorem umowy, zaproszeniem do składania ofert oraz opisem przedmiotu zamówienia. 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
2 Przegląd urządzeń w III kwartale 2024 roku Zgodnie ze wzorem umowy, zaproszeniem do składania ofert oraz opisem przedmiotu zamówienia. 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
3 Roboczogodzina podczas naprawy awaryjnej Zgodnie ze wzorem umowy, zaproszeniem do składania ofert oraz opisem przedmiotu zamówienia. 1 man-hour Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
4 Dojazd do siedziby Muzeum Śląskiego Zgodnie ze wzorem umowy, zaproszeniem do składania ofert oraz opisem przedmiotu zamówienia. 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie ze wzorem umowy, zaproszeniem do składania ofert oraz opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy "Załącznik nr 2" akceptuję jej warunki. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Szczegółowa wycena poszczególnych urzadzeń - Zgodnie z pkt. 6.3 - OPZ Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427