Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady/ 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 19-04-2023 09:33:00
Placing offers : 24-05-2023 12:00:00
Offers opening : 24-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 251.16 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.15 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 360.1 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Parametry techniczne.pdf pdf 68.48 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Kolorystyka i oznaczenia pojemników.pdf pdf 93.3 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 893.25 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 617.73 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.98 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.08 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. JEDZ.docx docx 17.46 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.55 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.92 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 24.29 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (sankcje).docx docx 18.31 2023-04-19 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami modyfikacja.7z 7z 307.56 2023-04-27 12:07:34 Proceeding
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 64.05 2023-06-14 11:24:49 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.24 2023-07-03 12:17:16 Public message
Odpowiedzi na pytania 17.05.2023.pdf pdf 166.04 2023-05-17 14:41:51 Public message
eko region logo.pdf pdf 395.61 2023-05-17 14:41:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 84.11 2023-05-24 13:38:30 Public message

Announcements

2023-07-03 12:17 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-14 11:24 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-05-24 13:38 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-24 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 556 000,00 zł net / 1 913 880,00 zł brutto.
2023-05-17 14:41 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania 17.05.2023.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

eko region logo.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 970