Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-8/23 Dostawa używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu odpadów – śmieciarka jednokomorowa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Deadlines:
Published : 19-04-2023 08:27:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_OgloszenieOZamowieniuSmieciarka.pdf pdf 85.38 2023-04-19 08:27:00 Proceeding
I_SwzSmieciarka.pdf pdf 886.47 2023-04-19 08:27:00 Proceeding
I_ZalacznikiDoSwzSmieciarka.zip zip 56.3 2023-04-19 08:27:00 Proceeding
I_SwzSmieciarkaObowiazujaca.pdf pdf 888.33 2023-04-19 14:22:31 Public message
OdpowiedziNaPytaniaSmieciarka.pdf pdf 596.55 2023-04-20 14:23:25 Public message
ZalacznikiDoOdpowiedziSmieciarka.zip zip 3845.01 2023-04-20 14:23:25 Public message
DIR_181_PZ_P_ZP8-23_04_2023_519.pdf pdf 563.24 2023-04-26 08:53:49 Public message
DIR_181_PZ_P_ZP8-23_04_2023_519.pdf.xades xades 757.16 2023-04-26 08:53:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 26.33 2023-04-26 09:37:25 Public message
Info. z otwarcia ofert ZP8-23.pdf pdf 312.17 2023-05-04 11:39:49 Public message
Info. z otwarcia ofert ZP8-23.pdf.xades xades 422.4 2023-05-04 11:39:49 Public message
Zawiadomienie o wyborzy oferty.pdf pdf 391.81 2023-05-12 13:02:29 Public message
Zawiadomienie o wyborzy oferty.pdf.xades xades 528.59 2023-05-12 13:02:29 Public message

Announcements

2023-05-12 13:02 Piotr Zając Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (ZP-8/23)

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].xades

2023-05-04 11:39 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

Info. z otwarcia ofe [...].xades

2023-05-04 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 381 300 zł brutto
2023-04-26 09:37 Piotr Zając Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-26 08:53 Piotr Zając Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie zadane do treści SWZ oraz modyfikację SWZ.

DIR_181_PZ_P_ZP8-23_ [...].pdf

DIR_181_PZ_P_ZP8-23_ [...].xades

2023-04-25 14:31 Piotr Zając Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem jakie wpłynęło do niniejszego postępowania zamierza wydłużyć termin składania ofert. Odpowiednie zapisy, modyfikacja i ogłoszenie zostaną wprowadzone i opublikowane 26.04.2023r.
2023-04-20 14:23 Piotr Zając Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikacje SWZ.

OdpowiedziNaPytaniaS [...].pdf

ZalacznikiDoOdpowied [...].zip

2023-04-19 14:22 Piotr Zając Zamawiający wprowadza zmodyfikowaną treść SWZ.

I_SwzSmieciarkaObowi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 525