Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/ZP/2023/N Dostawa mikroskopu laboratoryjnego

Lidia Wacławiak
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 18-04-2023 07:28:00
Placing offers : 26-04-2023 10:00:00
Offers opening : 26-04-2023 10:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
12_ZP_2023_N Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki.doc doc 478.5 2023-04-18 07:28:00 Proceeding
Arkusz asortymentowo cenowy 12_ZP_2023_N.xlsx xlsx 17.63 2023-04-18 07:28:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 12_ZP_2023_N.pdf pdf 254.07 2023-04-20 13:45:24 Public message
Informacja z otwarcia 12_ZP_2023_Npdf.pdf pdf 183.35 2023-04-26 13:20:06 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki 12_ZP_2023_N.pdf pdf 237.38 2023-05-09 13:23:07 Public message

Announcements

2023-05-09 13:23 Lidia Wacławiak Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Informacja o udziele [...].pdf

2023-04-26 13:20 Lidia Wacławiak Informacja z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-20 13:45 Lidia Wacławiak ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Lidia Wacławiak
Dział Zakupów UŁ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489