Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.21.2023.MT Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim

Marta Tokarewicz
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 14-04-2023 13:41:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 21_.pdf pdf 1481.8 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.82 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 80 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 81.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.doc doc 35.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załacznik nr 2a Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 35 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji.doc doc 29 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 41 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 47 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 43.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7a.doc doc 47.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług.doc doc 42.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 PFU 1230B.doc doc 695.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10- Karta gwarancyjna.doc doc 43.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo finansowy..doc doc 32 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy (1).doc doc 271.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy (2).doc doc 461.5 2023-04-14 13:41:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I części zamówienia na stronę1.pdf pdf 821.92 2023-06-22 13:03:43 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie II części.pdf pdf 884.2 2023-07-03 10:26:28 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 705.96 2023-05-04 10:08:24 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 713.53 2023-05-04 12:55:02 Public message

Announcements

2023-07-03 10:26 Marta Tokarewicz Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie II części

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-06-22 13:03 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-04 12:55 Marta Tokarewicz Informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-04 10:08 Marta Tokarewicz Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802