Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIP.271.3.2023 Gmina Pełczyce. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023r. do 31.07.2024r.

Agnieszka Wiktorska
Gmina Pełczyce
Deadlines:
Published : 18-04-2023 13:45:00
Placing offers : 25-05-2023 09:00:00
Offers opening : 25-05-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu - UE.pdf pdf 154.54 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 476.79 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
03. SWZ_Zal_1a_1d_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 70.29 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
04. Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 37.69 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
05. Zal_3_JEDZ.doc doc 221.5 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
06. Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
07. Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
08. Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 27.88 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
09. Pozostałe oświadczenia.rar rar 64.41 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
10. Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 147.99 2023-04-18 13:45:00 Proceeding
18. Rozstrzygnięcie - Platforma.pdf pdf 294.36 2023-06-26 14:36:31 Public message
18. Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 501.86 2023-06-26 14:59:02 Public message
11. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZdocx.pdf pdf 285.78 2023-04-28 10:55:47 Public message
12. Modyfikacja SWZ oraz wydłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 310.27 2023-05-15 10:09:47 Public message
13. SWZ_Zal_1a_1d_Wykaz_PPE_ZMIANA.xlsx xlsx 70.76 2023-05-15 10:11:20 Public message
14. Zal_2_ do SWZ_ Formularz_Oferty_ZMIANA.docx docx 37.67 2023-05-15 10:11:58 Public message
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 76.82 2023-05-15 10:12:32 Public message
16. Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 157.53 2023-05-15 12:28:10 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.63 2023-05-25 13:10:04 Public message

Announcements

2023-06-26 14:59 Agnieszka Wiktorska INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

18. Informacja o wyn [...].pdf

2023-06-26 14:36 Agnieszka Wiktorska INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

18. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2023-05-25 13:10 Agnieszka Wiktorska Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja z otw [...].pdf

2023-05-25 09:00 Buyer message 1 680 623,36 zł/brutto, w tym:
dla I części postępowania: 670 202,84 zł/brutto,
dla II części postępowania: 1 010 420,52 zł/brutto
2023-05-15 12:28 Agnieszka Wiktorska ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

16. Odpowiedź na wni [...].pdf

2023-05-15 10:12 Agnieszka Wiktorska OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UE

15. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-05-15 10:11 Agnieszka Wiktorska Formularz oferty - ZMIANA

14. Zal_2_ do SWZ_ [...].docx

2023-05-15 10:11 Agnieszka Wiktorska Wykaz PPE - ZMIANA

13. SWZ_Zal_1a_1d_Wy [...].xlsx

2023-05-15 10:09 Agnieszka Wiktorska Modyfikacja SWZ oraz wydłużenie terminu składania ofert

12. Modyfikacja SWZ [...].pdf

2023-04-28 10:55 Agnieszka Wiktorska 11. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

11. ODPOWIEDZI NA WN [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 879