Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP02/2023 Dostawa mebli i powiązanego wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

Grzegorz Rogalewicz
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 19-04-2023 12:30:00
Placing offers : 29-05-2023 10:00:00
Offers opening : 29-05-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

I. Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją postępowania zawartą w załącznikach, w tym ze wzorem umowy określającym m.in. warunki dostawy, gwarancji oraz kary umowne.

II. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem niniejszej platformy, a nie poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady komunikacji określa rozdział XII SWZ.

III. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawiera rozdział XV SWZ.


IV. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

V. Prośby o wsparcie techniczne związane z procesem złożenia oferty prosimy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - meble Urbitor.pdf pdf 161.7 2023-04-19 12:30:00 Proceeding
SWZ - meble Urbitor.pdf pdf 983.97 2023-04-19 12:30:00 Proceeding
załączniki do SWZ - meble Urbitor.zip zip 3349.57 2023-04-19 12:30:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiany swz - meble Urbitor (12.05.2023).pdf pdf 265.93 2023-05-12 15:41:10 Public message
zał.1b opis części nr 2 - meble Urbitor (12.05.2023).docx docx 92.56 2023-05-12 15:41:10 Public message
zmiany swz - meble Urbitor (19.05.2023).pdf pdf 193.22 2023-05-19 15:03:19 Public message
zał.1a opis części nr 1 - meble Urbitor (19.05.2023).docx docx 90.76 2023-05-19 15:03:19 Public message
zał.1b opis części nr 2 - meble Urbitor (19.05.2023).docx docx 92.34 2023-05-19 15:03:19 Public message
formularz zmiany ogłoszenia do zmiany z 19.05.2023.pdf pdf 70.96 2023-05-19 15:03:19 Public message
opublikowane ogłoszenie do zmiany z 19.05.2023 - meble Urbitor.pdf pdf 66.58 2023-05-22 09:06:13 Public message
informacja z otwarcia ofert - meble Urbitor (29.05.2023).pdf pdf 224.69 2023-05-29 15:51:54 Public message
wybór - meble Urbitor (25.08.2023).pdf pdf 1961.26 2023-08-25 15:16:50 Public message
wybór - sprostowanie - meble Urbitor (28.08.2023).pdf pdf 408.9 2023-08-28 15:30:21 Public message

Announcements

2023-08-28 15:30 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający przekazuje sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 3 i 4 zamówienia

wybór - sprostowanie [...].pdf

2023-08-25 15:16 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty

wybór - meble Urbito [...].pdf

2023-05-29 15:51 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 10:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
część nr 1 - 430 957,04 zł
część nr 2 - 735 470,61 zł
część nr 3 - 156 943,37 zł
część nr 4 - 111 177,98 zł
łącznie 1 434 549,00 zł
2023-05-22 09:06 Grzegorz Rogalewicz Opublikowane ogłoszenie o zmianie do zmian z 19.05.2023 r.

opublikowane ogłosze [...].pdf

2023-05-19 15:03 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający publikuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia (w tym zmiana terminu składania ofert) wraz z aktualnymi załącznikami nr 1a i 1b do SWZ tj. tabelami opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2.

zmiany swz - meble U [...].pdf

zał.1a opis części n [...].docx

zał.1b opis części n [...].docx

formularz zmiany ogł [...].pdf

2023-05-12 15:41 Grzegorz Rogalewicz Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany specyfikacji warunków zamówienia wraz z aktualnym załącznikiem nr 1b do SWZ tj. tabelą opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2.

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

zał.1b opis części n [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1728