Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.4.2023.AG „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji Programu Cyfrowa Gmina”

Jowita Leszcz
Gmina Miasto Terespol
Deadlines:
Published : 12-04-2023 14:12:00
Placing offers : 26-04-2023 10:00:00
Offers opening : 26-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 306.48 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2552.47 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
zalacznik-nr-1-do-swz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx docx 110.33 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
zalacznik-nr-2-do-swz-projekt-umowy.docx docx 90.71 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
zalacznik-nr-3-do-swz-wzor-formularza-ofertowego.doc doc 114 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
zalacznik-nr-4-do-swz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc doc 59 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
zalacznik-nr-5-do-swz-zestawienie-cenowe.docx docx 58.22 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 152.79 2023-04-12 14:12:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 1047.66 2023-04-17 12:22:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie 1.pdf pdf 36.86 2023-04-17 12:22:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 500.99 2023-04-26 12:42:33 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 758.49 2023-05-09 12:29:52 Public message

Announcements

2023-05-09 12:29 Agnieszka Górecka Zamawiający w załączeniu przesyła informację o unieważnieniu postępowania.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2023-04-26 12:42 Agnieszka Górecka Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 151 594,56 zł brutto
2023-04-17 12:22 Agnieszka Górecka Zamawiający Gmina Miasto Terespol w załączeniu przesyła Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 620