Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 z Z/I Dylów, Z/I Julków, Z/I Gotartów, Z/I Bełchatów/ 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-04-2023 10:07:00
Placing offers : 16-05-2023 12:00:00
Offers opening : 16-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 135.73 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 226.9 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 374.74 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Swz - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.22 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.zip zip 350.6 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.98 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.11 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.67 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.83 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.76 2023-04-12 10:07:00 Proceeding
Informacja o wyniku post. PLATFORMA.pdf pdf 146.95 2023-06-13 11:22:22 Public message
INCDFF~1.PDF PDF 63.46 2023-07-07 14:44:42 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 258.24 2023-07-21 09:22:28 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 61.86 2023-05-02 11:17:49 Public message
Belchatów.jpg jpg 5331.29 2023-05-02 11:17:49 Public message
Dylów.jpg jpg 5006.7 2023-05-02 11:17:49 Public message
Gotartów.jpeg jpeg 212.03 2023-05-02 11:17:49 Public message
Julków.jpg jpg 7827.46 2023-05-02 11:17:49 Public message
(21-04-2023) Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 44.59 2023-05-04 07:58:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.76 2023-05-16 14:53:45 Public message

Announcements

2023-07-21 09:22 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-07 14:44 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu - zad. 7

INCDFF~1.PDF

2023-07-07 14:38 Renata Pluskota The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-07 13:02 Renata Pluskota The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-13 11:22 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-05-16 14:53 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-16 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 956 000,00 zł netto/ 12 912 480,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 Z/I Dylów - 2 655 000,00 zł netto/ 2 867 400,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 Z/I Dylów - 2 655 000,00 zł netto/ 2 867 400,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 Z/I Julków - 1 342 000,00 zł netto/ 1 449 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 Z/I Julków - 1 342 000,00 zł netto/ 1 449 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 Z/I Gotartów - 1 644 000,00 zł netto/ 1 775 520,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 Z/I Gotartów - 1 644 000,00 zł netto/ 1 775 520,00 zł brutto,
Zadanie nr 7 Z/I Bełchatów - 674 000,00 zł netto/ 727 920,00 zł brutto.
2023-05-04 07:58 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

(21-04-2023) Odpowie [...].pdf

2023-05-02 11:17 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Belchatów.jpg

Dylów.jpg

Gotartów.jpeg

Julków.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1335