Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Z/I Julków, Z/I Gotartów, Z/I Dylów A i Z/I Bełchatów / 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 07-04-2023 09:41:00
Placing offers : 10-05-2023 12:00:00
Offers opening : 10-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 251.28 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 246.03 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 364.99 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.94 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 567.51 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.01 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.11 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. JEDZ.docx docx 17.46 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.84 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.35 2023-04-07 09:41:00 Proceeding
Informacja o wyniku postęp. - Platforma.pdf pdf 169.72 2023-06-06 13:02:03 Public message
Informacja o wyniku postęp.-platforma.pdf pdf 105.57 2023-07-04 14:48:18 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu - zadanie 3.pdf pdf 111.73 2023-07-07 11:48:04 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu - zadanie 4.pdf pdf 112.22 2023-07-07 11:48:04 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu - zadanie 5 i 6.pdf pdf 140.09 2023-07-07 11:48:04 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu - zadanie 7 (unieważnienie) - popr..pdf pdf 103.98 2023-07-14 10:11:37 Public message
Unieważnienie zad. 1 i 2.pdf pdf 66.74 2023-07-17 13:40:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. 1 i 2 (unieważnienie).pdf pdf 122.8 2023-08-02 09:25:03 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 202.25 2023-05-02 11:51:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.65 2023-05-10 14:43:47 Public message

Announcements

2023-08-02 09:25 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. 1 i 2 (unieważnienie)

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-17 13:40 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu zad. 1 i 2.

Unieważnienie zad. 1 [...].pdf

2023-07-14 10:11 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 7 (unieważnienie)

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-07 11:48 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 3,4,5 i 6

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-04 14:48 Gabriela Watała Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 1 i 2.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-06-06 13:02 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-05-10 14:43 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-10 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 29 040 000,00 zł net / 31 363 200,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie 1: 6 648 000,00 zł net / 7 179 840,00 zł brutto;
- zadanie 2: 6 648 000,00 zł net / 7 179 840,00 zł brutto;
- zadanie 3: 5 004 000,00 zł net / 5 404 320,00 zł brutto;
- zadanie 4: 5 004 000,00 zł net / 5 404 320,00 zł brutto;
- zadanie 5: 2 534 000,00 zł net / 2 736 720,00 zł brutto,
- zadanie 6: 2 534 000,00 zł net / 2 736 720,00 zł brutto;
- zadanie 7: 668 000,00 zł net / 721 440,00 zł brutto.
2023-05-02 11:51 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1169