Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.16.2023 Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo – Etap I.

Bartosz Lewandowski
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 07-04-2023 09:12:00
Placing offers : 09-05-2023 09:00:00
Offers opening : 09-05-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 267066.55 2023-04-07 09:12:00 Proceeding
odpowiedzi.pdf pdf 109.37 2023-04-24 10:24:45 Public message
zmiana_ogloszenia.pdf pdf 36.61 2023-04-24 10:24:45 Public message
odpowiedzi2.pdf pdf 81.13 2023-05-05 11:58:56 Public message
odpowiedzi3.pdf pdf 83.11 2023-05-08 12:29:25 Public message
ZAGOSPODAROWANIEPROJEKT FINAL 2007 04082022_obliczenia do wymiany grunu 1.pdf pdf 2444.41 2023-05-08 12:29:25 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 79.45 2023-05-09 09:43:26 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 69.92 2023-05-17 14:04:25 Public message

Announcements

2023-05-17 14:04 Bartosz Lewandowski unieważnienie

uniewaznienie.pdf

2023-05-09 09:43 Bartosz Lewandowski Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-05-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2 060 000,00 zł.
2023-05-08 12:29 Bartosz Lewandowski odpowiedzi

odpowiedzi3.pdf

ZAGOSPODAROWANIEPROJ [...].pdf

2023-05-05 11:58 Bartosz Lewandowski odpowiedzi na pytania

odpowiedzi2.pdf

2023-04-24 10:24 Bartosz Lewandowski odpowiedzi do swz

odpowiedzi.pdf

zmiana_ogloszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956