Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.9.2023 2023/BZP 00167482/01 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn gmina Klukowo

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 06-04-2023 11:57:00
Placing offers : 27-04-2023 12:00:00
Offers opening : 27-04-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.9.2023 SWZ.pdf pdf 627.46 2023-04-06 11:57:00 Proceeding
IZP.271.9.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.09 2023-04-06 11:57:00 Proceeding
IZP.271.9.2023 Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.zip zip 828.27 2023-04-06 11:57:00 Proceeding
IZP.271.9.2023 Załącznik nr 5 do SWZ - PFU.zip zip 1648.88 2023-04-06 11:57:00 Proceeding
IZP.271.9.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 289.21 2023-06-14 15:02:59 Public message
IZP.271.9.2023 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.68 2023-07-04 08:28:36 Public message
IZP.271.9.2023 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ (1).pdf pdf 438.65 2023-04-14 15:02:24 Public message
IZP.271.9.2023 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ (2).pdf pdf 443.97 2023-04-21 12:31:09 Public message
IZP.271.9.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 281.15 2023-04-27 13:34:21 Public message
Oferta EKOKORD Zbigniew Korduszewski.zip zip 485.79 2023-04-27 13:40:45 Public message
Oferta Hydratec Sp. z o.o..zip zip 1660.78 2023-04-27 13:40:45 Public message
Oferta Smol-Term Marcin Smoliński.zip zip 3260.65 2023-04-27 13:40:45 Public message

Announcements

2023-07-04 08:28 Arkadiusz Puchacz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania. Ogłoszenie w załączniku.

IZP.271.9.2023 ogłos [...].pdf

2023-06-14 15:02 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja w załączniku.

IZP.271.9.2023 Zawia [...].pdf

2023-04-27 13:40 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta EKOKORD Zbign [...].zip

Oferta Hydratec Sp. [...].zip

Oferta Smol-Term Mar [...].zip

2023-04-27 13:34 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.9.2023 Infor [...].pdf

2023-04-27 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 326 140,00 zł brutto.
2023-04-21 12:31 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.9.2023 odpow [...].pdf

2023-04-14 15:02 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.9.2023 odpow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 927