Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.4.3.2023 „Echokardiografia przezklatkowa”

Deadlines:
Published : 06-04-2023 09:08:00
Placing offers : 21-04-2023 09:00:00
Offers opening : 21-04-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ AZP.25.4.3.2023.doc doc 577.5 2023-04-06 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 56.43 2023-04-06 09:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08db35bd-8c8a-f3ae-2bf5-ac000fbed1f4 (1).pdf pdf 124.97 2023-04-06 09:08:00 Proceeding
wyjasnienia tresci SWZ AZP.25.4.3.2023.doc doc 85.5 2023-04-17 14:46:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP.25.4.3.2023.rtf rtf 896.07 2023-04-21 09:32:52 Public message
informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty AZP.25.4.3.2023.docx docx 49.46 2023-04-25 08:54:05 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania 08db4d5f-4699-b1ac-ab5f-af0011cb0d7d (1).pdf pdf 66.29 2023-05-09 10:15:49 Public message

Announcements

2023-05-09 10:15 Kamila Kartaszow ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-25 08:54 Kamila Kartaszow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-04-21 09:32 Kamila Kartaszow informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-04-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki finansowe w wysokości: 47 400 zł.
2023-04-17 14:46 Kamila Kartaszow Wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia tresci S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 649