Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/86/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 86/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 05-04-2023 21:37:00
Placing offers : 16-05-2023 11:00:00
Offers opening : 16-05-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

·       Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa;

·       Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie;

·       Gmina Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin;

·       Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn;

·       Gmina Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno;

·       Gmina Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur;

·       Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;

·       Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki;

·       Gmina Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce;

·       Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:86:2023.pdf pdf 596.1 2023-04-05 21:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 233.11 2023-04-05 21:37:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:86:2023.zip zip 1595.48 2023-04-05 21:37:00 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_Części_2-3_GZ-86_v01.pdf pdf 134.38 2023-06-09 23:32:55 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 86 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 243.05 2023-05-04 12:13:58 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:86:2023 - sprostowanie 04.05.23.zip zip 2287.54 2023-05-04 12:54:31 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:86:2023 - sprostowanie 09.05.23.zip zip 2173.38 2023-05-09 11:21:56 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_86_GZEE.pdf pdf 205.81 2023-05-16 11:08:03 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_86.pdf pdf 161.06 2023-05-16 11:49:10 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I i IV - GRUPA ZAKUPOWA NR 86-2023 VOLTRA .pdf pdf 171.04 2023-05-23 10:14:45 Public message

Announcements

2023-06-09 23:32 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II (ROK 2024) i III (ROK 2025)

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-05-23 10:14 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – ROK 2023 I W CZĘŚCI IV – ROK 2026

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2023-05-16 11:49 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-05-16 11:08 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-05-09 11:21 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej. Termin na składanie ofert został zmieniony. Nowy termin opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.): 16.05.2023 r. godzina 11:00

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-05-04 12:54 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej. Termin na składanie ofert zostanie zmieniony. Nowy termin zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-05-04 12:13 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 86/2023 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1111