Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD/PN/230322/1 NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PO OKRESIE ZIMOWYM – DW 408, DW 927, DW 931.

Deadlines:
Published : 05-04-2023 10:07:00
Placing offers : 12-05-2023 09:00:00
Offers opening : 12-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokumenty zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 swz_naprawy_dw 408, 927, 931.pdf pdf 473.03 2023-04-05 10:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.8 2023-04-05 10:07:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 279859.97 2023-04-05 10:07:00 Proceeding
wybór-si.pdf pdf 365.75 2023-06-13 13:49:56 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 110.97 2023-07-28 09:40:15 Public message
2 formularz ofertowy.docx docx 29.64 2023-04-06 14:16:15 Public message
zmiana swz.pdf pdf 325.64 2023-04-12 13:22:21 Public message
2 formularz ofertowy.docx docx 29.63 2023-04-12 13:22:21 Public message
zapytania_1_naprawy.pdf pdf 329.91 2023-04-28 14:17:48 Public message
OBOWIĄZUJĄCY PRZEDMIAR I KOSZTORYS.zip zip 640.26 2023-04-28 14:17:48 Public message
zapytania_2_naprawy.pdf pdf 316.82 2023-05-08 12:56:48 Public message
2A_KOSZTORYS OFERTOWY.pdf pdf 540.09 2023-05-08 12:56:48 Public message
2A_KOSZTORYS OFERTOWY.xls xls 114 2023-05-08 12:56:48 Public message
zapytania_3_naprawy.pdf pdf 324.29 2023-05-09 12:07:40 Public message
Schematy TOR_2023.pdf pdf 7320.91 2023-05-09 12:07:40 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 330.84 2023-05-12 12:34:58 Public message

Announcements

2023-07-28 09:40 Magdalena Marciniak OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-06-13 13:49 Magdalena Marciniak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór-si.pdf

2023-05-12 12:34 Magdalena Marciniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-05-12 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 9 999 367,09 złotych brutto.
2023-05-09 12:07 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 09.05.2023 R.

zapytania_3_naprawy. [...].pdf

Schematy TOR_2023.pd [...].pdf

2023-05-08 12:56 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 08.05.2023 R.

zapytania_2_naprawy. [...].pdf

2A_KOSZTORYS OFERTOW [...].pdf

2A_KOSZTORYS OFERTOW [...].xls

2023-04-28 14:17 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 28.04.2023 R.

zapytania_1_naprawy. [...].pdf

OBOWIĄZUJĄCY PRZEDMI [...].zip

2023-04-12 13:22 Magdalena Marciniak ZMIANA SWZ_1

zmiana swz.pdf

2 formularz ofertowy [...].docx

2023-04-06 14:16 Magdalena Marciniak Zamawiający zamieszcza brakujący Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.

2 formularz ofertowy [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2207