Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCS.RI.3301.2.2023 Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno - szatniowego w Bełchatowie

Michał Piotrowski
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie
Deadlines:
Published : 05-04-2023 14:56:00
Placing offers : 20-04-2023 09:00:00
Offers opening : 20-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 103.11 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Uzasadnienie niedokonania podziału zam. na części.pdf pdf 79.68 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu MCS.RI.3301.2.2023.pdf pdf 184.03 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
SWZ - MCS.RI.3301.2.2023.pdf pdf 374.57 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 323.19 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy .docx docx 30.5 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzory oświadczeń i wykazów.zip zip 156.62 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 24753.75 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - równoważność.pdf pdf 196.87 2023-04-05 14:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.65 2023-04-20 12:25:11 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 72.1 2023-05-05 14:29:56 Public message

Announcements

2023-05-05 14:29 Michał Piotrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-04-20 12:25 Michał Piotrowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-20 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 524 356,77 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 946