Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.11.2023.ŻX Budowa altany w sołectwie Grodziczno

Żaneta Xouanesouanedao
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 03-04-2023 14:35:00
Placing offers : 21-04-2023 10:00:00
Offers opening : 21-04-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 4729723. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1163.47 2023-04-03 14:35:00 Proceeding
Formularz cenowy.doc doc 94 2023-04-03 14:35:00 Criterion
przedmiar.pdf pdf 200.25 2023-04-03 14:35:00 Criterion
projekt umowy.pdf pdf 790.04 2023-04-03 14:35:00 Criterion
rzut+mapa.pdf pdf 431.75 2023-04-03 14:35:00 Criterion
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 220.32 2023-04-21 14:34:44 Public message
ocena ofert.pdf pdf 199.4 2023-04-21 14:45:30 Public message

Announcements

2023-04-21 15:04 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający na podstawie §VI unieważnia postępowanie.
2023-04-21 14:45 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający dokonał oceny ofert (w załączeniu).

ocena ofert.pdf

2023-04-21 14:39 Żaneta Xouanesouanedao
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę: ZAKŁAD USŁUGOWY TERAMAX JERZY KRZYŻEWSKI, PIASUTNO 102A, 12-140 ŚWIETAJNO oraz WEDA SP. Z O.O., UL. OSIEDLOWA 9, 13-300 PACÓŁTOWO z postępowania, ponieważ złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W zapytaniu ofertowym wymagaliśmy, aby złożona oferta była podpisana podpisem elektronicznym. Państwa oferta nie została podpisana elektroniczne, dlatego też postanowiono, jak wyżej.
2023-04-21 14:34 Żaneta Xouanesouanedao Dzień dobry!
W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-04-21 10:00 Buyer message Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 robota budowlana Budowa altany w sołectwie Grodziczno 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Formularz cenowy.doc

(0)
3 Przedmiar robót - Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego postępowania (element pomocniczy) . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

przedmiar.pdf

(0)
4 Projekt umowy - Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

projekt umowy.pdf

(0)
5 Szkice altany + lokalizacja - Szkice stanowią załącznik do niniejszego postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

rzut+mapa.pdf

(0)
(0)

The number of page views: 372