Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 018/2023 Przebudowa ulicy Kotowicza i Kromera (etap II) w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 17-04-2023 10:11:00
Placing offers : 11-05-2023 10:00:00
Offers opening : 11-05-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl W związku z dużym rozmiarem dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 3 do SWZ, Zamawiający udostępnia ją pod linkiem:

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/Za%C5%82%C4%85cznik%203%20do%20SWZ%20dokumentacja%20projektowa%20dla%20obu%20cz%C4%99%C5%9Bci.zip

 

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023 BZP 0017849601 z dn. 2023-04-17.pdf pdf 146.6 2023-04-17 10:11:00 Proceeding
18_2023 SWZ z załącznikami.7z 7z 23753.08 2023-04-17 10:11:00 Proceeding
Zmiana Nr 1 treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.pdf pdf 232.91 2023-05-04 12:36:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023 BZP 00201461 01 z dnia 04.05.2023.pdf pdf 38.98 2023-05-04 12:36:09 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana Nr 2 treści SWZ z dnia 05.05.2023.7z 7z 233.93 2023-05-05 13:49:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2023 BZP 00203524_01 z dnia 05.05.2023.pdf pdf 38.98 2023-05-05 13:49:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.05.2023.pdf pdf 172.71 2023-05-11 12:45:10 Public message
018_2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2.pdf pdf 189.76 2023-05-19 12:51:43 Public message
018_2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1.pdf pdf 190.36 2023-05-26 14:04:04 Public message

Announcements

2023-05-26 14:04 Małgorzata Czajkowska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 z dnia 26.05.2023 r.

018_2023 Informacja [...].pdf

2023-05-19 12:51 Małgorzata Czajkowska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2 z dnia 19.05.2023 r.

018_2023 Informacja [...].pdf

2023-05-11 12:45 Małgorzata Czajkowska W dniu 11.05.2023 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-11 10:03 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto: 4 273 722,19 PLN, z podziałem na poszczególne części:
- na część 1 – kwotę brutto: 899 985,64 PLN
- na część 2 – kwotę brutto: 3 373 736,55 PLN
2023-05-05 13:48 Małgorzata Czajkowska Zamawiający poniżej zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2023/BZP 00203524/01 z dnia 05.05.2023

Wyjaśnienia i Zmiana [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-04 12:36 Małgorzata Czajkowska Zamawiający poniżej zamieszcza Zmianę Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00201461/01 z dnia 04.05.2023 r.

Zmiana Nr 1 treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1450