Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZK/ZP/3/2023 „Zakup używanego autobusu na potrzeby publicznego transportu zbiorowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 31-03-2023 13:57:00
Placing offers : 11-04-2023 10:00:00
Offers opening : 11-04-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- zakup autobusu 2023.docx docx 210.62 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 32.08 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 23.41 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy.docx docx 24.47 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.docx docx 45.04 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - notatka z oględzin.docx docx 40.64 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz dostaw.docx docx 39.59 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - szczegółowy opis zamówienia.docx docx 40.22 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7a- Parametry techniczne pojazdu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.doc doc 84.5 2023-03-31 13:57:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 149.59 2023-03-31 14:02:44 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.69 2023-04-11 14:19:29 Public message
informacja o wyborze oferty.docx docx 24.98 2023-04-14 14:05:09 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 69.36 2023-04-26 12:51:58 Public message
OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf pdf 57.55 2023-08-18 11:30:02 Public message

Announcements

2023-08-18 11:30 Emilia Czerwińska OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

OGŁOSZENIE O WYKONAN [...].pdf

2023-04-26 12:51 Emilia Czerwińska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-14 14:05 Emilia Czerwińska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-04-11 14:19 Emilia Czerwińska informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-04-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia , kwotę w wysokości 196 800 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565