Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/2/2023 Wykonanie PANTEONU GWIAZD SPORTU wraz z zagospodarowaniem terenu krytej Pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

Deadlines:
Published : 31-03-2023 15:25:00
Placing offers : 14-04-2023 10:00:00
Offers opening : 14-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie PANTEONU GWIAZD SPORTU wraz z zagospodarowaniem terenu krytej Pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 84.65 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.33 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt wykonawczy.pdf pdf 1451.79 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7a - mapa zgospodaroiwania terenu A-I-01.pdf pdf 452.3 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7b do SWZ - elementy małej architektury A-I-02.pdf pdf 847.84 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7c do SWZ - totem pamiątkowy A-I-03.pdf pdf 3912.36 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7d do SWZ - monument A-I-04.pdf pdf 3777.11 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7e do SWZ - widok A-I-05.pdf pdf 7749.17 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załączniki od Nr 1 do Nr 6 do SWZ.docx docx 61.97 2023-03-31 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - przedmiar robót budowlanych.pdf pdf 160.85 2023-03-31 15:25:34 Proceeding
20230414 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 424.65 2023-04-17 12:03:50 Public message
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf pdf 321.42 2023-04-24 07:48:59 Public message

Announcements

2023-04-24 07:48 Małgorzata Tuszyńska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zawiadomienie o w [...].pdf

2023-04-17 12:03 Małgorzata Tuszyńska W załaczeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

20230414 Informacja [...].pdf

2023-04-14 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 210.000,00 złotych netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495