Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.26.2023.KŁ Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Krzysztof Łubniewski
Urząd Miejski w Elblągu Department: Departament Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-03-2023 10:10:00
Placing offers : 05-05-2023 09:30:00
Offers opening : 05-05-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 98 2023-06-09 09:51:06 Public message
10. Informacja o unieważnieniu.zip zip 236.19 2023-05-23 15:37:49 Public message

Announcements

2023-06-09 09:51 Agnieszka Dudzik 11. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11. ogłoszenie o udz [...].pdf

2023-05-23 15:37 Krzysztof Łubniewski Informacja o unieważnieniu

10. Informacja o uni [...].zip

2023-05-05 11:42 Krzysztof Łubniewski Informacja z otwarcia ofert
2023-05-05 09:30 Buyer message DZP.271.26.20223.KŁ

Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania specjalistycznego
w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępniana zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp: 82.500 zł
2023-04-13 14:04 Krzysztof Łubniewski Treść zapytań i wyjaśnienia SWZ z dnia 13.04.2023 r
2023-04-06 11:10 Krzysztof Łubniewski Treść zapytań i wyjaśnienia SWZ z dnia 6.04.2023 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 965