Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/ZP/TP/2023 Organizacja i prowadzenie strzeżonych kąpielisk morskich na terenie gminy Kosakowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023.

Deadlines:
Published : 31-03-2023 08:58:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 19.79 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.doc doc 40 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc doc 41 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 38.5 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Uchwała wykaz kąpielisk w gminie Kosakowo 2023.pdf pdf 102.22 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 38.58 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 22.57 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.26 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 410.67 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitalowa.doc doc 38 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie i Zobowiązanie podmiotu.docx docx 26.37 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1169.03 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
31.03.2023r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.49 2023-03-31 08:58:00 Proceeding
12.04.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 142.25 2023-04-12 12:03:46 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert.pdf pdf 226.61 2023-04-17 09:24:44 Public message
25.04.2023_Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 108.14 2023-04-25 10:49:55 Public message

Announcements

2023-04-25 10:53 M. Angielczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
2023-04-25 10:49 M. Angielczyk 25.04.2023 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

25.04.2023_Ogłoszeni [...].pdf

2023-04-17 09:24 M. Angielczyk 17.04.2023 rok - Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-12 12:03 M. Angielczyk 12.04.2023 rok - Informacja z otwarcia ofert

12.04.2023 r. - Info [...].pdf

2023-04-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 175.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 356