Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.14.2023 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Słupsk wraz z modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie

Michał Maciejewski
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 30-03-2023 12:42:00
Placing offers : 14-04-2023 10:00:00
Offers opening : 14-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00157749/01

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.67 2023-03-30 12:42:00 Proceeding
SWZ.zip zip 126850.27 2023-03-30 12:42:00 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 11.04.2023.pdf pdf 112.66 2023-04-11 14:12:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 109.64 2023-04-14 11:02:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 107.94 2023-04-27 14:21:40 Public message

Announcements

2023-04-27 14:21 Michał Maciejewski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1,2,4 oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 3

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-14 11:02 Michał Maciejewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach gm. Słupsk, działka nr 12/1: 1 701 701,84 zł brutto
Część nr 2: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie gm. Słupsk: 574 116,81 zł brutto
Część nr 3: Roboty modernizacyjne pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Szkole Podstawowej we Włynkówku gm. Słupsk, działka nr 111: 782 494,99 zł brutto
Część nr 4: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie gm. Słupsk, działka nr 139 i 141/2: 1 041 686,36 zł brutto
2023-04-11 14:12 Michał Maciejewski Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2023

Odpowiedzi z dnia 11 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 923