Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.4.2023.E Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. na potrzeby oświetlenia ulicznego

Justyna Motławska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-04-2023 11:13:00
Placing offers : 08-05-2023 11:00:00
Offers opening : 08-05-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.92 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
2 Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 916.46 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 849.5 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 35.74 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 212.5 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.47 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_5.1 oraz 5.2.7z 7z 12.08 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 21.37 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zal_7_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 784.91 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Zał._3a Oświadczenie art. 5k.docx docx 25.19 2023-04-07 11:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.71 2023-06-05 10:00:19 Public message
17_04_2023_Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 269.55 2023-04-17 09:49:30 Public message
21_04_2023_Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 270.4 2023-04-21 09:26:50 Public message
04_05_2023_Pytania_i_odpowiedzi.pdf pdf 224.37 2023-05-04 13:22:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 400.11 2023-05-08 13:04:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf pdf 374.69 2023-05-18 13:49:56 Public message

Announcements

2023-06-05 10:00 Justyna Motławska Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-18 13:49 Justyna Motławska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-08 13:04 Justyna Motławska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 464 513,48 złotych (brutto)
2023-05-04 13:22 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie wraz z odpowiedzią

04_05_2023_Pytania_i [...].pdf

2023-04-21 09:26 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie wraz z odpowiedzią

21_04_2023_Pytania_i [...].pdf

2023-04-17 09:49 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami

17_04_2023_Pytania_i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 939