Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZK.271.3.2023 „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERŁAWKI”

Magdalena Grajewska
Gmina Działdowo
Deadlines:
Published : 28-03-2023 13:10:00
Placing offers : 13-04-2023 10:00:00
Offers opening : 13-04-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.04 2023-03-28 13:10:00 Proceeding
SWZ.docx docx 75.01 2023-03-28 13:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 391 2023-03-28 13:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 482.02 2023-03-28 13:10:00 Proceeding
Dokumentacja Techniczna.zip zip 15417.55 2023-03-28 13:10:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 26.15 2023-04-13 08:58:18 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 34.41 2023-04-13 08:58:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 29.21 2023-04-13 12:58:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.62 2023-04-13 12:58:55 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.docx docx 32.41 2023-04-28 14:02:32 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 94.76 2023-04-28 14:02:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 46.62 2023-05-10 09:50:12 Public message

Announcements

2023-05-10 09:50 Magdalena Grajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-28 14:02 Magdalena Grajewska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-04-13 12:58 Magdalena Grajewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-13 08:58 Magdalena Grajewska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 650