Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/85/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 85/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 28-03-2023 13:08:00
Placing offers : 28-04-2023 11:00:00
Offers opening : 28-04-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski;
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski;
 • Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 46-310 Gorzów Śląski;
 • Gmina Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo, ul. Różana 48, 62-220 Niechanowo;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo;
 • Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór;
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Naukul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze;
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice;
 • Miasto i Gmina Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą;
 • Gminna Biblioteka Publiczna, Plac Bolesława Śmiałego 5, 27-320 Solec nad Wisłą;
 • Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowieul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków;
 • Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew;
 • Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnieul. Solny Rynek 1, 46-300 Olesno;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno;
 • Gmina Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie;
 • Gmina Ozimek, ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;
 • Dom Kultury w Ozimku, ul. ks Kałuży 4, 46-040 Ozimek;
 • Gmina Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki;
 • Gmina Serniki, Serniki 1a, 21-107 Serniki;
 • Gmina Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą;

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 292.52 2023-03-28 13:08:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:85:2023.pdf pdf 926.88 2023-03-28 13:08:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:85:2023.zip zip 1486.73 2023-03-28 13:08:00 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_Część_2-3_GZ-85_v01.pdf pdf 144.7 2023-06-09 23:23:45 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 85 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 248.26 2023-04-19 14:24:16 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 85 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 159.97 2023-04-24 09:17:37 Public message
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:85:2023_sprostowanie_24.04.23.zip zip 1645.03 2023-04-24 09:25:47 Public message
Zawiadomienie o omyłce rachunkowej wraz załacznikami .zip zip 698.3 2023-04-25 09:06:29 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_85_GZEE.pdf pdf 181.33 2023-04-28 11:46:01 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_85.pdf pdf 273.91 2023-04-28 12:23:55 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_Części_4_GZ-85_v01.pdf pdf 198.36 2023-09-13 14:14:36 Public message

Announcements

2023-09-13 14:14 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-06-09 23:23 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II i III POSTĘPOWANIA (oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I)

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-04-28 12:23 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 11.50 (awaria systemu Open Nexus)

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-04-28 11:46 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-04-25 09:06 Roman Bartyzel Zawiadomienie o omyłce rachunkowej.
Pełnomocnik Zamawiających, wskazuje na omyłkę rachunkową jaka została ujawniona w toku postępowania w ramach sprostowania dokumentacji przetargowej w dniu 24 kwietnia 2023 r.
Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

Zawiadomienie o omył [...].zip

2023-04-24 09:25 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej (zmiany nie wpływające w sposób istotny na zakres zamówienia). Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2023-04-24 09:17 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Data Wpływu: 21.04.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-04-19 14:24 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 85/2023 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1196