Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/GG/351-30/2023 TP/D „Zakup i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów pomocniczych w ramach projektu - Liderzy kooperacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

Deadlines:
Published : 27-03-2023 13:11:00
Placing offers : 04-04-2023 10:00:00
Offers opening : 04-04-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 1074.93 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. OPZ.pdf pdf 365.47 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór Umowy.pdf pdf 551.72 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.13 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.96 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0015183601 z dnia 2023-03-27.pdf pdf 110.45 2023-03-27 13:11:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 42.32 2023-03-27 13:11:00 Criterion
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 32.15 2023-03-27 13:11:00 Criterion
Informacja o kwocie_04042023.pdf pdf 606.03 2023-04-04 10:31:09 Public message
2023-04-04 Informacja z otwarcia ofert 351-30-2023.pdf pdf 611.95 2023-04-04 13:06:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-30_2023.pdf pdf 510.72 2023-05-22 14:53:11 Public message
Ogłoszenie o wyniku potępowania nr 2023BZP 0034766801 z dnia 2023-08-09.pdf pdf 67.61 2023-08-10 09:13:45 Public message

Announcements

2023-08-10 09:13 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo, W związku z podpisaniem umowy Zamawiający w załączeniu przesyła stosowna informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-22 14:53 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo,

Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-04 13:06 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp zamieszczam stosowne pismo.

2023-04-04 Informacj [...].pdf

2023-04-04 10:31 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp zamieszczam stosowne pismo.

Informacja o kwocie_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

04 Zał. nr 4. Oświad [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 323