Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.341.102.2023 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania

Piotr Hanzel
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 27-03-2023 10:22:00
Placing offers : 13-04-2023 08:00:00
Offers opening : 13-04-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.09 2023-03-27 10:22:00 Proceeding
SWZ + załączniki 1-9.zip zip 222.01 2023-03-27 10:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia Ofert .pdf pdf 757.37 2023-04-13 10:56:06 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania-ZAD.1.pdf pdf 266.09 2023-05-04 14:56:47 Public message
Zawiad. o wyniku postępowania zad.2i3, unieważn.zad.4.pdf pdf 285.87 2023-05-09 15:09:27 Public message

Announcements

2023-05-09 15:09 Piotr Hanzel Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania 2i3, unieważnieniu dla.zadania 4

Zawiad. o wyniku pos [...].pdf

2023-05-04 14:56 Piotr Hanzel Zawiadomienie o wyniku postępowania-ZAD.1

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-04-13 10:56 Piotr Hanzel Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-13 08:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 988 993,98 zł brutto, w tym:
zadanie 1- 159 468,39 zł
zadanie 2 - 324 182,41 zł
zadanie 3 - 295 578,08 zł
zadanie 4 - 209 765,09 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711