Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO.03.2023 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rypinie (ul. Sadowa)

Deadlines:
Published : 24-03-2023 13:37:00
Placing offers : 11-04-2023 07:30:00
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 62 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług.doc doc 66.5 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób.doc doc 69 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 166.28 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 464.69 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 400.2 2023-03-24 13:37:00 Proceeding
dokumentacja.7z 7z 5118.18 2023-03-31 06:49:28 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 173.74 2023-04-12 11:28:41 Public message

Announcements

2023-04-12 11:28 Marek Dombrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-11 07:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 683.453,71 zł netto, gross 840.648,06 zł.
2023-03-31 06:49 Marek Dombrowski Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa (zip)

dokumentacja.7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 1269