Proceeding: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Deadlines:
Published : 24-03-2023 11:33:00
Placing offers: 11-04-2023 15:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications


Rada Nadzorcza SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 


 Określenie przedmiotu zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania za pierwszy  rok obrotowy trwający od 2 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

 

Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Spółki przy ul. Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek lub w formie elektronicznej na adres: biuro@simkzn-wm.pl do dnia 11.04.2023 roku, do godz. 15. 00 Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki".


W załączeniu:

1) Treść ogłoszenia - Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2023

2)  Uchwała nr 15/2023 RN

3) Wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 - treść ogłoszenia.docx docx 22.66 2023-03-24 11:33:00 Proceeding
uchwała 15.2023 RN.pdf pdf 1458.71 2023-03-24 11:33:00 Proceeding
Umowa na badanie sprawozdania finansowego SIM KZN WiM - popr.docx docx 41.92 2023-03-24 11:33:00 Proceeding

Announcements

2023-04-21 07:31 Paulina Szulżycka Po przeprowadzeniu oceny ofert złożonych w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022, wybrano firmę TAX-AUDYTOR Maria Butkowska Sp. z o.o., której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

The number of page views: 432