Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/9/2023 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. ul. Filmowej 5Aw Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/9/2023

Deadlines:
Published : 24-03-2023 11:06:00
Placing offers : 06-04-2023 13:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:15:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. ul. Filmowej 5Aw Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 06.04.2023 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. ul. Filmowej 5Aw Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 376.88 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 48.5 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.docx.pdf pdf 355.37 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ – PFU.doc doc 110 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 40 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 19.04 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 30 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 17.6 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 18.09 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
zgody własnościowe.zip zip 787.24 2023-03-24 11:06:00 Proceeding
Załącznik graficzny do PFU.pdf pdf 530.61 2023-03-24 11:06:50 Proceeding
27.03.2023 SWZ.pdf pdf 376.92 2023-03-27 08:19:52 Public message
2023-04-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 120.43 2023-04-14 14:08:48 Public message

Announcements

2023-04-14 14:08 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2023-04-14 Zawiadomi [...].pdf

2023-03-27 08:19 Izabela Smejlis Uwaga:

W zamieszczonej w dniu publikacji przetargu Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) - pojawiła się tzw. literówka polegająca na podaniu terminu składania ofert i wpłaty wadium na dzień 06.03.2023, w związku z powyższym zostaje zamieszczona SWZ zawierająca poprawioną datą składania ofert i wpłaty wadium na dzień: 06.04.2023.


27.03.2023 SWZ.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. ul. Filmowej 5Aw Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacje na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób wraz z uprawnieniami Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
7 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 5 do SWZ Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480