Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00146255/01 z dnia 2023-03-22 FIP.271.1.2.2023.AS7 Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2023 roku

Agnieszka Sufin
Gmina Włoszczowa
Deadlines:
Published : 22-03-2023 16:04:00
Placing offers : 03-04-2023 12:00:00
Offers opening : 03-04-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3743.28 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1297.1 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.docx docx 42.17 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 19.41 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ.docx docx 18.59 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 247.83 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.41 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 15.06 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 15.81 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 15.07 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Wersja dostępna cyfrowo.zip zip 666 2023-03-22 16:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.9 2023-04-03 13:17:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 226.98 2023-04-03 13:17:32 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 228.62 2023-04-04 11:37:32 Public message
Unieważnienie postępowania ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 88.25 2023-04-04 11:37:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 548.66 2023-04-04 13:52:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 29.91 2023-04-04 13:52:43 Public message

Announcements

2023-04-21 08:55 Agnieszka Sufin Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), informuje
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2023 roku”.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
2023-04-04 13:52 Agnieszka Sufin Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-04 11:37 Agnieszka Sufin Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-03 13:17 Agnieszka Sufin Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-03 12:00 Buyer message Zamawiający przekazuje informację, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 308 868,32 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 381