Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I w Dylowie oraz Z/I w Julkowie/ 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-03-2023 12:10:00
Placing offers : 25-04-2023 12:00:00
Offers opening : 25-04-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 11.16 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.62 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 359.16 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.34 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.zip zip 346.21 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.97 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.14 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.34 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.84 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.3 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.48 2023-03-22 12:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 238.13 2023-06-09 10:45:42 Public message
19 05 99 Dylów.jpg jpg 5153.44 2023-04-17 14:46:27 Public message
19 05 99 Julków.jpeg jpeg 476.66 2023-04-17 14:46:27 Public message
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 61.74 2023-04-17 14:46:27 Public message
Podstawowa charakterystyka odpadów - Dylów.pdf pdf 231.46 2023-04-17 14:46:27 Public message
Podstawowa charakterystyka odpadów - Julków.pdf pdf 565.55 2023-04-17 14:46:27 Public message
styczeń 2023 - spełnia - SB_08074_01_2023 Zamknięta Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w Julkowie.pdf pdf 297.26 2023-04-17 14:46:27 Public message
styczeń spełnia SB_03644_01_2023 Zamknięta Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w Dylowie A.pdf pdf 296.52 2023-04-17 14:46:27 Public message
zgodne 19 05 99 z 20 03 01 Julków 23882_LB_2022_0035331_22_2022-05-06.pdf pdf 242.23 2023-04-17 14:46:27 Public message
zgodne 19 05 99 z odp. 20 03 01 Dylów 23876_LB_2022_0035325_22_2022-05-06.pdf pdf 242.6 2023-04-17 14:46:27 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 104.59 2023-04-25 13:38:47 Public message
Informacja o wyniku-platforma.pdf pdf 106.21 2023-05-16 15:08:56 Public message

Announcements

2023-06-09 10:45 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-16 15:08 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku- [...].pdf

2023-04-25 13:38 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-04-25 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
9 408 000,00 zł netto/ 10 160 640,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 Z/I Dylów - 3 096 000,00 zł netto/ 3 343 680,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 Z/I Dylów - 3 096 000,00 zł netto/ 3 343 680,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 Z/I Julków - 804 000,00 zł netto/ 868 320,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 Z/I Julków - 804 000,00 zł netto/ 868 320,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 Z/I Julków - 1 608 000,00 zł netto/ 1 736 640,00 zł brutto.
2023-04-17 14:46 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

19 05 99 Dylów.jpg

19 05 99 Julków.jpeg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Podstawowa charakter [...].pdf

Podstawowa charakter [...].pdf

styczeń 2023 - speł [...].pdf

styczeń spełnia SB_ [...].pdf

zgodne 19 05 99 z 20 [...].pdf

zgodne 19 05 99 z od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 954