Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.3.23 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 22-03-2023 10:58:00
Placing offers : 26-04-2023 10:00:00
Offers opening : 26-04-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 751.29 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_SWZ.doc doc 240.5 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 94 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 601.5 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 2 do SWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA JEDZ.doc doc 203 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobow.doc doc 28.5 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie GK.doc doc 46 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 87.5 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Zalacznik nr 5 do SWZ - Oswiadczenie o aktualnosci informacji.doc doc 43 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
SZP.251.3.23_Zalacznik nr 6 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.doc doc 59 2023-03-22 10:58:00 Proceeding
251.3.23_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 483.5 2023-04-18 12:43:11 Public message
251.3.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianach.xls xls 605 2023-04-18 12:43:11 Public message
251.3.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 70 2023-04-26 14:18:53 Public message
251.3.23_Wynik na stronę.doc doc 289.5 2023-06-01 13:51:37 Public message

Announcements

2023-06-01 13:51 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania na dostawy materiałów jednorazowych dla ZOZ w Brodnicy.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.23_Wynik na st [...].doc

2023-04-26 14:18 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.23_Informacja [...].xls

2023-04-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2.147.117,25 zł gross na sfinansowanie postępowania z podziałem na pakiety:
PAKIET NR 1 - 109 513,09
PAKIET NR 2 - 2 352,51
PAKIET NR 3 - 229 439,87
PAKIET NR 4 - 30 672,22
PAKIET NR 5 - 20 959,84
PAKIET NR 6 - 74 860,36
PAKIET NR 7 - 1 269,98
PAKIET NR 8 - 71 839,97
PAKIET NR 9 - 65 094,83
PAKIET NR 10 - 67 993,93
PAKIET NR 11 - 3 220,67
PAKIET NR 12 - 7 673,78
PAKIET NR 13 - 135 243,75
PAKIET NR 14 - 203 071,03
PAKIET NR 15 - 22 581,09
PAKIET NR 16 - 136 788,54
PAKIET NR 17 - 17 918,97
PAKIET NR 18 - 11 345,28
PAKIET NR 19 - 20 339,32
PAKIET NR 20 - 21 833,88
PAKIET NR 21 - 60 769,68
PAKIET NR 22 - 43 540,90
PAKIET NR 23 - 12 144,08
PAKIET NR 24 - 64 627,60
PAKIET NR 25 - 33 179,52
PAKIET NR 26 - 27 624,77
PAKIET NR 27 - 87 832,34
PAKIET NR 28 - 21 104,55
PAKIET NR 29 - 42 132,21
PAKIET NR 30 - 102 566,01
PAKIET NR 31 - 57 421,04
PAKIET NR 32 - 11 221,35
PAKIET NR 33 - 17 515,73
PAKIET NR 34 - 114 071,93
PAKIET NR 35 - 12 465,92
PAKIET NR 36 - 3 334,12
PAKIET NR 37 - 33 017,10
PAKIET NR 38 - 26 560,13
PAKIET NR 39 - 17 220,52
PAKIET NR 40 - 3 484,62
PAKIET NR 41 - 25 936,71
PAKIET NR 42 - 20 664,62
PAKIET NR 43 - 11 760,54
PAKIET NR 44 - 629,78
PAKIET NR 45 - 26 568,81
PAKIET NR 46 - 4 966,46
PAKIET NR 47 - 4 665,46
PAKIET NR 48 - 6 077,83
2023-04-18 12:43 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania które wpłynęły do postępowania oraz odpowiedzi na nie wraz z zmienionym formularzem cenowym.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.3.23_Pytania i o [...].doc

251.3.23_Załącznik n [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1956