Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 z Z/I w Dylowie oraz Z/I w Gotartowie/ 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-03-2023 10:31:00
Placing offers : 24-04-2023 12:00:00
Offers opening : 24-04-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 245.94 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.47 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 353.45 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.8 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 569.54 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.2 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.54 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.83 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.35 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.53 2023-03-22 10:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 207.57 2023-06-09 09:22:08 Public message
19 05 03 Dylów.jpg jpg 10735.13 2023-04-17 14:33:11 Public message
19 05 03 Gotartów.jpg jpg 529.34 2023-04-17 14:33:11 Public message
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 56.24 2023-04-17 14:33:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.95 2023-04-24 14:05:48 Public message
Informacja o wyniku postęp. - platforma.pdf pdf 112 2023-05-22 14:42:07 Public message

Announcements

2023-06-09 09:22 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-22 14:42 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-04-24 14:05 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-24 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 708 000,00 zł net / 4 004 640,00 zł brutto, w tym na poszczególne zadania:
zadanie 1 - 1 152 000 ,00 zł net / 1 244 160,00 zł brutto,
zadanie 2 - 1 152 000,00 zł net / 1 244 160,00 zł brutto,
zadanie 3 - 702 000,00 zł net / 758 160,00 zł brutto,
zadanie 4 - 702 000,00 zł net / 758 160,00 zł brutto,

2023-04-17 14:33 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

19 05 03 Dylów.jpg

19 05 03 Gotartów.jp [...].jpg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1101