Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.13.2023 SUKCESYWNE DOSTAWY MROŻONEK DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM

Deadlines:
Published : 21-03-2023 15:46:00
Placing offers : 29-03-2023 10:00:00
Offers opening : 29-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.83 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 517.34 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 26.1 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego mrożonki.xlsx xlsx 16.05 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 2 - projekt umowy.docx docx 29.59 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór oświaczeń o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 91.09 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.docx docx 88.69 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca.docx docx 87.74 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu zrealizowanych dostaw.docx docx 21.11 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim taborem.docx docx 18.72 2023-03-21 15:46:00 Proceeding
Informacj o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 117.84 2023-03-29 10:24:16 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 121.71 2023-04-04 11:15:49 Public message
ogłoszenie o wsyniku postępowania.pdf pdf 56.92 2023-04-20 12:58:44 Public message

Announcements

2023-04-20 12:58 Joanna Puła ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wsyniku [...].pdf

2023-04-04 11:15 Dorota Czernic Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-29 10:24 Dorota Czernic Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacj o kwocie p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 180