Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WM/TP/230303/1 BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Deadlines:
Published : 21-03-2023 13:31:00
Placing offers : 30-03-2023 08:00:00
Offers opening : 30-03-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.25 2023-03-21 13:31:00 Proceeding
swz_przepompownie.pdf pdf 441.32 2023-03-21 13:31:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 702.04 2023-03-21 13:31:00 Proceeding
odp. na pytania - wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 464.52 2023-03-24 11:11:10 Public message
informacja otwarcie ofert.pdf pdf 459.91 2023-03-30 11:01:19 Public message
wybór - SI.pdf pdf 336.4 2023-04-13 14:29:01 Public message
poprawa oczywistej omyłki - SI.pdf pdf 315.36 2023-04-18 14:54:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.15 2023-04-21 08:15:50 Public message

Announcements

2023-04-21 08:15 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-18 14:54 Barbara Jendrzejek Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.04.2023 r.

poprawa oczywistej o [...].pdf

2023-04-13 14:29 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór - SI.pdf

2023-03-30 11:01 Barbara Jendrzejek Informacja z otwarcia ofert.

informacja otwarcie [...].pdf

2023-03-30 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 359 603,05 zł brutto.
2023-03-24 11:11 Barbara Jendrzejek odp. na pytania - wyjaśnienia treści SWZ

odp. na pytania - wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 494