Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.11.2023 „Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na gaz z wyposażeniem”

Deadlines:
Published : 20-03-2023 08:55:00
Placing offers : 31-03-2023 11:00:00
Offers opening : 31-03-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.24 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
SWZ (1).pdf pdf 470.83 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (1).docx docx 83.8 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 83.76 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 26.49 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - projekt umowy.docx docx 36.63 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 92.32 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.docx docx 91.28 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (1).docx docx 90.05 2023-03-20 08:55:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 146.73 2023-03-23 13:15:44 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 193.24 2023-03-23 13:15:44 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia -po modyfikacji.docx docx 82.62 2023-03-23 13:15:44 Public message
Załącznik nr 3 - projekt umowy - po modyfikacji.docx docx 36.71 2023-03-23 13:15:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.72 2023-03-23 13:15:44 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 119.88 2023-03-31 11:18:49 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 125.07 2023-03-31 14:43:10 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 166.03 2023-04-04 13:36:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.85 2023-04-06 12:47:13 Public message

Announcements

2023-04-06 12:47 Dorota Czernic Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-04 13:36 Dorota Czernic Informacja o unieważnieniu postępowaniu

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-03-31 14:43 Dorota Czernic Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2023-03-31 11:18 Dorota Czernic Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-23 13:15 Joanna Puła Pytania i odpowiedzi, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Modyfikacja SWZ, Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji, Załącznik nr 3 - projekt umowy po modyfikacji

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Modyfikacja SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Załącznik nr 3 - pro [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418