Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.21.2023 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 20-03-2023 09:13:00
Placing offers : 20-04-2023 09:00:00
Offers opening : 20-04-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 170.5 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
SWZ AZP.25.1.21.2023.docx docx 125.62 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.83 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 cz. 1 OPZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 14.81 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 cz. 2 OPZ - fromularz cenowy.xlsx xlsx 14.57 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
2023-OJS056-166859-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.36 2023-03-20 09:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 do cz 1 - opz formularz czenowy - MODYFIKACJA.xlsx xlsx 15.76 2023-03-24 11:05:12 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 14.67 2023-03-24 11:05:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP. 25.1.21.2023.docx docx 18.88 2023-04-20 10:03:54 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.85 2023-05-04 12:35:49 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS101-316503-pl.pdf pdf 121.8 2023-05-26 09:39:41 Public message

Announcements

2023-05-26 09:39 Kamila Kartaszow ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-04 12:35 Kamila Kartaszow informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-04-20 10:03 Kamila Kartaszow Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-04-20 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
Część 1 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - gross 140 000,00 zł
Część 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - gross 195 000,00 zł
2023-03-24 11:05 Kamila Kartaszow Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

załącznik nr 2 do cz [...].xlsx

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 775